Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG W celu sprawnej kontroli stanu dróg powiatowych funkcjonują trzy Obwody Drogowe, które sprawują objazd dróg na terenie gmin: Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach, tel.  (041) 354-90-34 – Miasto i Gmina Chmielnik – Gmina i Miasto Chęciny – Gmina Sitkówka Nowiny, – Gmina Morawica, – Gmina Pierzchnica. Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie,…

Pliki do pobrania

  · Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. jednolity tekst Dz.U.Nr 204, poz. 2086 z dnia 17 września 2004r.); · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r; · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie…

Z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy PZD/WR/5/2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów -Szałas -Odrowąż.

Do progów unijnych

Zamówienie nr PZD/N/02/2017 Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego – 2017 rok. Zamówienie nr PZD/N/01/2017 Zakup paliw i artykułów pozapaliwowych do środków transportowo-sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze.

Przetargi do 30 000 euro

Ogłoszenie nr PZD.26.3.2017 Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi typu wywrotka związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych, w tym 23 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz.…

Aktualności

Aktualności

Aktualności Zmiana NIP-u PZD w Kielcach Utworzono: poniedziałek 02.01.2017 r. W związku § 10 punkt 3 Uchwały Nr 141/406/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kieleckim i jego jednostkach organizacyjnych informujemy, że od 01.01.2017 r. następuje zmiana naszych danych identyfikacyjnych, które należy…