Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych, w tym 23 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych większość dróg powiatowych o nawierzchni twardej sklasyfikowano w IV, V i VI standardzie zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

Opis standardów zimowego utrzymania dróg

Standard

Opis warunków ruch na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

śliskość zimowa

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

luźny          – 8 godz.
zajeżdżony     -występuje
języki śnieżne -występują
zaspy          -do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
gołoledź        – 8 godz.
pośniegowa  -10 godz.
lodowica       – 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

luźny        – 16 godz.
zajeżdżony   -występuje
nabój śnieżny -występuje
zaspy -występują do 24godz
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach  wyznaczonych:
gołoledź – 8 godz.
pośniegowa

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD.

luźny        -występuje
zajeżdżony   -występuje
nabój śnieżny -występuje
zaspy        -występujądo 48godz

W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje
śliskości
po odśnieżaniu -2 godz

 W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dysponuje trzema Obwodami Drogowymi, które obsługują 19 gmin.

Poniżej przedstawiono łączny wykaz standardów w podziale na Obwody Drogowe:

I. Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

 1. Standardy i ich ilość:
–    standard IV –   10,5 km.
–    standard V  – 120,0 km.
–    standard VI – 166,5 km.

II. Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

 1. Standardy i ich ilość:
–    standard IV  – 138,3 km.
–    standard V   – 109,1 km.
–    standard VI  –   76,1 km.

III. Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3

 1. Standardy i ich ilość:
–    standard IV  – 157,5 km.
–    standard V   – 135,0 km.
–    standard VI  –   71,7 km.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych udzielają dyżurni Obwodów Drogowych.
Dyżury zimowego utrzymania dróg na Obwodach Drogowych prowadzone są całodobowo.

Zadania zimowego utrzymania wykonywane są przez n/w Obwody Drogowe na terenie gmin:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach, tel.  (041) 354-90-34
– Miasto i Gmina Chmielnik (zawarto porozumienie z Urzędem Miasta na utrzymanie dróg i ulic)
– Gmina i Miasto Chęciny (zawarto porozumienie z Urzędem Miasta na utrzymanie dróg i ulic)
– Gmina Sitkówka Nowiny, 
– Gmina Morawica, 
– Gmina Pierzchnica.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie, tel. (041) 307-40-68
– Miasto i Gmina Bodzentyn,
– Gmina Nowa Słupia,
– Gmina Bieliny,
– Gmina Łagów,
– Gmina Daleszyce,
– Gmina Górno,
– Gmina Raków,

Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze, tel. (041) 303-87-77
– Gmina Łopuszno, 
– Gmina Masłów,
– Gmina Miedziana Góra,
– Gmina Mniów, 
– Gmina Piekoszów.
– Gmina Strawczyn, 
– Gmina Zagnańsk,

W wyniku zawartych umów i porozumień za drogi powiatowe na terenie pozostałych gmin powiatu kieleckiego odpowiedzialni są:

Na terenie miasta Chęciny -służby i firmy wynajęte przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny (ulice powiatowe na terenie miasta Chęciny): (U.GiM. Chęciny) tel. 41 315-10-06,  (ZUK Chęciny)  tel. 604-984-496.

Na terenie miasta Chmielnik -służby i firmy wynajęte przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik (ulice powiatowe na terenie miasta Chmielnik): (U.MiG. Chmielnik) tel. 41 354-22-78,  (ZUK Chmielnik)  tel. 41 354-20-18. 

Informacji o przejezdności dróg powiatowych w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30 udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach pod numerami telefonów: (041) 200 -17 -48.