Pliki do pobrania

 

· Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. jednolity tekst Dz.U.Nr 204, poz. 2086 z dnia 17 września 2004r.);

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1006 z 14 października 2003r. poz. 1729).

 

1. Wniosek dot. zajęcia pasa drogowego pod stoisko handlowe (pobierz).

2. Wniosek dot. zajęcia pasa drogowego pod reklamę (pobierz).

3. Wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  zajęcie pasa  drogowego lub prowadzenie robót (pobierz).

4. Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na budowę zjazdu z drogi powiatowej (pobierz).

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony.

6. Wniosek o określenie odległości ogrodzenia (pobierz).