Zamówienie nr PZD/N/37/2012

Zamówienie numer PZD/N/37/2012

Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Wtorek 20 listopad 2012 13:40

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk -Przyjmo od km: 0+115 do km: 0+500 wraz z budową chodnika w miejscowości Ćmińsk Kościelny

 

Ogłoszenie:    PZD/N/37/2012
Załączniki:      SIWZ PZD/N/37/2012
                      SST PZD/N/37/2012

 


Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Wtorek 07 grudzień 2012 9:55

Wyniki postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.