Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014
Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Piątek, 29 październik 2014 14:35

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T – ulica Bardzka w Łagowie

Ogłoszenie:

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/51/2014
Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/51/2014


Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Piątek, 14 listopad 2014 15:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.