Zamówienie nr PZD/N/21/2014

Zamówienie numer PZD/N/21/2014
Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Środa, 03 wrzesień 2014 8:00

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2014/2015 i 2015/2016.

Ogłoszenie: 

Ogłoszenie PZD/N/21/2014

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD/N/21/2014


Umieszczone przez Rafał Zajęcki 
Czwartek, 09 październik 2014 15:00

Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne PZD/N/21/2014


Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Wtorek, 21 październik 2014 10:30


Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Środa, 22 październik 2014 14:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.