Zamówienie nr PZD/N/30/2013

Zamówienie numer PZD/N/30/2013
Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Poniedziałek, 09 wrzesień 2013 11:11

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2013/2014

Ogłoszenie:                PZD/N/30/2013

Załączniki:                  SIWZ PZD/N/30/2013

                             


Umieszczone przez Rafał Zajęcki
Wtorek, 15 październik 2013 13:30

Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne PZD/N/30/2013


Umieszczone przez Rafał Zajęcki 
Wtorek, 22 październik 2013 14:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.