Plan postępowania przetargowego

ROK 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok   ROK 2018 Plan Zamówień Publicznych w PZD na 2018r. Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 1 z dnia 12.02.2018 r Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2018 r.   ROK 2017 Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 1…