Plan postępowania przetargowego

Plan Zamówień Publicznych w PZD na 2018r. Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 1 z dnia 12.02.2018 r Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2018 r.   Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 1 z dnia 09.03.2017 r. Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 2 z dnia 29.03.2017…