Zasdy wjazdu na Św. Krzyż

ZASADY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 0324T NA ODCINKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Obo­wią­zu­ją­ce od 01.01.2014 r.  I. Ta­blicz­ka do zna­ku dro­go­we­go B -1.  Nie do­ty­czy: — miesz­kań­ców i go­ści klasz­to­ru. — po­jaz­dów służb miej­skich, po­wia­to­wych i ŚPN. — osób nie­peł­no­spraw­nych po­sia­da­ją­cych kar­tę par­kin­go­wą. — piel­grzy­mek au­to­ka­ro­wych w cza­sie in­ten­syw­nych opa­dów desz­czu.…