Ogłoszenie PZD.26.15.2017

Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb PZD w Kielcach w roku 2017 – z transportem do Obwodu Drogowego w Celinach, Łagowie i Stachurze.

Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.15.2017

Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.15.2017


Wyjaśnienie PZD.26.15.2017

Rysunek barier PZD.26.15.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.15.2017