Informacje o zarządzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach administruje siecią dróg o łącznej długości 1125 km, na obszarze 19 gmin, wchodzących w skład powiatu kieleckiego. W naszym zarządzie jest również 117 obiektów mostowych. Pod względem powierzchni – jesteśmy jednym z największych powiatów ziemskim w kraju.
Tym samym zarządzamy też jedną z najdłuższych sieci dróg powiatowych w kraju.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zatrudnia łącznie 54 osoby. Nasza siedziba znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44. Powiatowemu Zarządowi Dróg    w Kielcach podlegają trzy obwody drogowe zlokalizowane w Łagowie, Celinach gm. Chmielnik i Stachurze gm. Mniów. Pracownicy zatrudnieni w obwodach drogowych wykonują prace związane przede wszystkim z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg.

Sprzęt, którym dysponuje tut. Zarząd to m.in.:

  • Ciągniki w wersji drogowej marki Lamborghini z następującym osprzętem: głowica do koszenia trawy i krzaków, głowica do ścinki poboczy, głowica do czyszczenia i pogłębiania rowów, głowica do wycinki.
  • Rębarki.
  • Ładowarki.
  • Obwody drogowe wyposażone są w zaplecze niezbędnych maszyn oraz materiałów tj. podkaszarki, wykaszarki, spawarki, piły motorowe, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki i inny sprzęt, które służą do natychmiastowej interwencji w terenie.
  • Do zimowego utrzymania dróg dysponujemy 9 pługopiaskarkami, 3 pługami ciężkimi oraz 4 pługopiaskarkami, które są przekazywane do Zakładów Usług Komunalnych w Bodzentynie, Daleszycach, Chmielniku i Rakowie. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne)  w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, jest zgodnie z ustawowym obowiązkiem, prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, rozbudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych w powiecie kieleckim.

Priorytetem działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach jest z kolei eliminacja odcinków o najgorszym stanie technicznym. Wykonywane jest to w oparciu m.in. o wyniki przeglądów okresowych stanu technicznego dróg i obiektów, klasę techniczną, wielkości natężenia ruchu, wypadkowość i zdarzenia na drogach oraz wiele innych elementów. Zarówno zadania jak i ich zakresy realizowane są w oparciu o możliwości finansowe powiatu. Wiele z nich, prowadzonych jest przy udziale finansowym samorządów gminnych. Ponadto, czynimy ciągłe starania na poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania naszych inwestycji.

Od początku powstania, Zarząd aktywnie uczestniczy w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na zarządzanych odcinkach dróg. Inicjujemy wiele działań, które w efekcie mają wzmocnić bezpieczeństwo.

– schemat organizacyjny