XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu - zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją XII Jarmarku Świętokrzyskiego na Św. Krzyżu w dniu 28.05.2017r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w tym dniu wjazd będzie zamknięty dla ruchu pojazdów, w tym m.in.: zaprzęgów konnych, Kolejki Świętokrzyskiej, meleksów. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu funkcjonować będzie jedynie komunikacja zbiorowa, jak również możliwość wjazdu będą mieli goście…