XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu - zmiana organizacji ruchu

W związku z organizacją XII Jarmarku Świętokrzyskiego na Św. Krzyżu w dniu
28.05.2017r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w tym dniu wjazd będzie zamknięty dla ruchu pojazdów, w tym m.in.: zaprzęgów konnych, Kolejki Świętokrzyskiej, meleksów. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu funkcjonować będzie jedynie komunikacja zbiorowa, jak również możliwość wjazdu będą mieli goście posiadający specjalne zaproszenie
organizatora Jarmarku Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informujemy, że  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach został poproszony o przeprowadzenie kontroli ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi w w/w dniu.

Z myślą o tych, którzy 28 maja będą chcieli odwiedzić klasztor i wziąć udział w jarmarku, Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach uruchomi tego dnia specjalne połączenie autobusowe. Trasa linii SK będzie wyglądać następująco:

Linia SK
Kielce ul. Żytnia – ul. Czarnowska – al. IX Wieków Kielc – ul. Sandomierska – Cedzyna – Radlin – Górno (przejazd drogą 74) – Wola Jachowa – Bieliny – Huta Nowa – Huta Stara – Huta Szklana – Święty Krzyż, (powrót w odwrotnej kolejności).
Godziny odjazdu z Kielc:
6:45, 9:00, 11:15, 13:50, 16:10

Godziny odjazdu ze Świętego Krzyża
10:10, 12:30, 15:00, 17:15, 18:15

Koszt przejazdu: zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dodatkowo dla pasażerów w godzinach 7:40 – 18:15 zostanie udostępniony bezpłatny autobus kursujący pomiędzy parkingiem w Hucie Szklanej a parkingiem przed Sanktuarium na Świętym Krzyżu.