Zamówienie PZD/N/13/2017

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki -Kakonin – Huta Podłysica – Huta Szklana wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana

Załączniki