Zamówienie PZD/N/13/2017

Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­rąb­ki -Ka­ko­nin — Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na wraz z bu­do­wą chod­ni­ka dla pie­szych w msc. Hu­ta Pod­ły­si­ca i Hu­ta Szkla­na

Załączniki