Zamówienie PZD/N/23/2017

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019

Załączniki