Zamówienie PZD/N/27/2017

Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego  w sezonie zimowym 2017/2018 w przewidywanej ilości 7500 Mg

Załączniki