Zamkniety ruch na Św. Krzyżu

W związku z organizacją XIII Jarmarku Świętokrzyskiego na Św. Krzyżu w dniu
27.05.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w tym dniu wjazd będzie zamknięty dla ruchu pojazdów, w tym m.in.: zaprzęgów konnych, Kolejki Świętokrzyskiej, meleksów.
Jednocześnie informujemy, że w tym dniu funkcjonować będzie jedynie komunikacja zbiorowa, jak również możliwość wjazdu będą mieli goście posiadający specjalne zaproszenie organizatora Jarmarku Świętokrzyskiego. Prosimy również Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach o przeprowadzenie kontroli ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi w w/w dniu.