Ogłoszenie PZD.N.31.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0313T Ci­sów przez wieś od km: 0+780 do km: 1+050 oraz od km: 0+010 do km: 2+720 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Załączniki