Ogłoszenie PZD.N.32.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0324T Cza­plów-Hu­ta No­wa-Hu­ta Sta­ra-Św. Krzyż od km: 0+025 do km: 1+180 oraz od km: 0+025 do km: 3+160 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Załączniki