Ogłoszenie PZD.N.39.2018

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0588T Pod­le­­sie-Psa­­ry-Pod­ła­­zy-Hu­­ci­­sko-Wzdół Ple­­ba­ń­ski-Wzdół Rzą­­do­­wy-Za­­gó­­rze-Cze­r­wo­­na Gó­r­ka-Łą­cz­na od km: 2+965 do km: 3+965