ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2022/2023

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2021–2022 i przy­go­to­wa­niu do 2022–2023 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2021/2022             INFORMATOR               Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45…