ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

 

 

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

SEZON

2018/2019

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

  1. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45

e-mail: pzd@pzdkielce.pl

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach będzie prowadzić bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu kieleckiego na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Drogi powiatowe na terenie gminy Łagów będą utrzymywane przez Gminę Łagów na podstawie podpisanego porozumienia. Ulice znajdujące się w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta Chmielnik oraz Miasta Chęciny utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik oraz Gminę i Miasto Chęciny.

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu jest wynikiem przyjętych założeń:

  • zakres i standard zimowego utrzymania dróg powiatowych uzależniony jest od możliwości finansowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach;
  • zimowe utrzymanie dróg winno zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacyjnych;
  • zimowym utrzymaniem winny być objęte drogi o regularnej komunikacji zbiorowej oraz ważne szlaki komunikacyjne i turystyczne;
  • w planie zimowego utrzymania dróg należy uwzględnić doświadczenia z lat ubiegłych;
  • zimowym utrzymaniem będą objęte również drogi o nawierzchni gruntowej oraz twardej nieulepszonej – tłuczniowe, brukowcowe.

W sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019 od 01 listopada do 30 kwietnia drogi powiatowe będą utrzymywane w standardach IV, V i VI (opis standardów poniżej).

 

Długości dróg w poszczególnych standardach zimowego utrzymania:

 

standard IV        – 399,2 km

standard V         – 347,9 km

standard VI        – 253,2 km

Razem               – 999,3 km

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
Standard Opis stanu utrzymania drogi danego standardu Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu opadów Dopuszczalne odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli: obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.

– śnieg luźny – 8 godz.
– śnieg zajeżdżony – występuje
– języki śnieżne – występują
– zaspy – do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
– gołoledź – 8 godz.
– śliskość pośniegowa – 10 godz.
– lodowica – 8 godz.
V Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, przystankach autobusowych, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%.
– śnieg luźny – 16 godz.
– śnieg zajeżdżony – występuje
nabój śnieżny – występuje
– zaspy – występują do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
– gołoledź – 8 godz.
– śliskość pośniegowa –
VI Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez SDPŚ.
– śnieg luźny – występuje
– śnieg zajeżdżony – występuje
– nabój śnieżny – występuje
– zaspy – występują do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych:
wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 2 godz.

 

 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest poprzez prowadzenie dyżurów w trzech obwodach drogowych.

 

Obwód drogowy nr 1 w Celinach

Celiny 70a

26-020 Chmielnik

tel. 41 354 90 34

 

Swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Chmielnik; Chęciny; Pierzchnica; Morawica; Sitkówka Nowiny;

 

MIASTO I GMINA CHMIELNIK:

Ulice na terenie Miasta Chmielnik utrzymywane są przez Miasto i Gminę Chmielnik. W sumie do utrzymania Gminie Chmielnik przekazanych zostało 11,95 km ulic z tego 8,00 km utrzymywane jest w standardzie V natomiast 3,95km w standardzie VI.

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

tel. 41 354 22 78

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chmielnik 65,4 km. z tego 15,6 km utrzymywane jest w IV standardzie; 9,5 km w V standardzie i 40,3 km w VI standardzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTO I GMINA CHĘCINY

 

Ulice na terenie Miasta Chęciny utrzymywane są przez Gminę i Miasto Chęciny. W sumie do utrzymania Gminie Chęciny przekazanych zostało 4,2 km ulic, które utrzymywane są w V standardzie.

Urząd Miasta i Gminy Chęciny

Plac 2-go Czerwca 4; 26-060 Chęciny

Tel. 41 315 10 06

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Chęciny wynosi 63,2 km. Z tego 27,7 km utrzymywane jest w V standardzie a 35,5km w VI standardzie.

 

 

GMINA PIERZCHNICA

 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Pierzchnica wynosi 66,8 km. z tego 12,4 km utrzymywane jest w IV standardzie, 20,8 km w V standardzie i 33,6 km w VI standardzie.

 

 

 

GMINA MORAWICA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Morawica wynosi 56,9 km. z tego 2,1 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,2 km w V standardzie i 36,6 km w VI standardzie.

 

 

 

 

 

 

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wynosi 23,6 km. z tego 4,7 km utrzymywane jest w IV standardzie, 7,8 km w V standardzie i 11,1 km w VI standardzie.

 

 

 

Obwód drogowy nr 2 w Łagowie

Łagów ul. Opatowska

26-025 Łagów

tel. 41 307 40 68

 

Swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Nowa Słupia, Raków.

 

 

GMINA BIELINY

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bieliny wynosi 36,5 km. z tego 21,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 12,6 km w V standardzie i 2,6 km w VI standardzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTO I GMINA BODZENTYN

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzentyn wynosi 61,3 km z tego 34,8 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,9 km w V standardzie i 17,6 km w VI standardzie.

 

 

 

MIASTO I GMINA DALESZYCE

 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce wynosi 87,3 km z tego 48,1 km utrzymywane jest w IV standardzie, 17,5 km w V standardzie i 21,7 km w VI standardzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA GÓRNO

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Górno wynosi 30,9 km z tego 20,6 km utrzymywane jest w IV standardzie a 10,3 km w standardzie V.

 

 

 

 

GMINA ŁAGÓW

 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łagów wynosi 44,5 km z tego 28,5 km utrzymywane jest w IV standardzie a 16 km w V standardzie.

Drogi na terenie gminy Łagów utrzymywane przez Urząd Gminy Łagów

Urząd Gminy Łagów

  1. Rynek 62, 26-025 Łagów

tel. 41 343 70 54

 

 

 

 

 

 

GMINA NOWA SŁUPIA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia wynosi 34,0 km z tego 17,5 km utrzymywane jest w IV standardzie, 8,1 km w V standardzie i 8,4 km w VI standardzie.

 

 

 

 

GMINA RAKÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Raków wynosi 38,2 km z tego 7,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 27,9 km w V standardzie i 3,1 km w VI standardzie.

 

 

 

 

Obwód drogowy nr 3 w Stachurze

Stachura 1

26-080 Mniów

tel. 41 303 87 77

 

Swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.

 

GMINA ŁOPUSZNO

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Łopuszno wynosi 66,3 km z tego 13,3 km utrzymywane jest w IV standardzie, 47,6 km w V standardzie i 5,4 km w VI standardzie.

 

 

 

 

GMINA MASŁÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Masłów wynosi 42,2 km z tego 26,5 km utrzymywane jest w IV standardzie a 15,7 w V standardzie.

 

 

 

GMINA MIEDZIANA GÓRA

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Miedziana Góra wynosi 34,7 km z tego 14,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 16,4 km w V standardzie a 4,1 w VI standardzie.

GMINA MNIÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Mniów wynosi 65,7 km z tego 37,9 km utrzymywane jest w IV standardzie, 18,6 km w V standardzie a 9,2 w VI standardzie.

 

 

 

 

 

GMINA PIEKOSZÓW

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Piekoszów wynosi 61,3 km z tego 32,2 km utrzymywane jest w IV standardzie, 17,3 km w V standardzie a 11,8 w VI standardzie.

 

 

GMINA STRAWCZYN

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Strawczyn wynosi 45,1 km z tego 33,7 km utrzymywane jest w IV standardzie a 11,4 w V standardzie.

 

GMINA ZAGNAŃSK

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Zagnańsk wynosi 60,3 km z tego 28,6 km utrzymywane jest w IV standardzie, 23,4 utrzymywane jest w V standardzie a 8,3 w VI standardzie.

 

 

Sprzęt.

 

Przy zimowym utrzymaniu dróg w trzech Obwodach Drogowych: Celinach, Łagowie i Stachurze będzie pracowało 24 pługopiaskarek z czego 6 stanowi własność powiatu, 18 własność wykonawcy ponadto w pogotowiu znajdować się będzie 5 pługów ciężkich.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

 

Sól i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.

W celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiaskarek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych, zostanie utworzonych 8 dodatkowych punktów załadunkowych w następujących gminach: Daleszycach, Bielinach, Bodzentynie, Górnie, Chęcinach, Masłowie, Zagnańsku i Łopusznie.

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach  Drogowych:

Obwód Drogowy Celiny:                 4550 ton;

Baza Celiny:                                        3550 ton;

Baza Chęciny:                                     1000 ton;

Obwód Drogowy Łagów:                 6500 ton;

Baza Łagów:                                       1500 ton;

Baza Bodzentyn:                                 1500 ton;

Baza Bieliny:                                       1500 ton;

Baza Daleszyce:                                  1250 ton;

Baza Górno:                                         750 ton:

Obwód Drogowy Stachura:             5500 ton;

Baza Stachura:                                    2250 ton;

Baza Zagnańsk:                                  1000 ton;

Baza Masłów:                                     1000 ton;

Baza Korczyn:                                    1250 ton;

Razem:                                              16450 ton

Załączniki