Zamówienie nr PZD.N.8.2019 - wyniki

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­rąb­ki-Hu­ta Pod­ły­si­ca-Hu­ta Szkla­na od km: 8+440 do km: 11+190 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi oraz od km: 7+190 do km: 8+440 ro­wy wraz z prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Załączniki