Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74 na odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl/