Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego, sprawdzenie widoczności oraz uzupełnienia metryk dla 19 przejazdów kolejowo –drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 roku

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl/