Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy/