Informacje o zarządzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach administruje siecią dróg o łącznej długości 1125 km, na obszarze 19 gmin, wchodzących w skład powiatu kieleckiego. W naszym zarządzie jest również 117 obiektów mostowych. Pod względem powierzchni – jesteśmy jednym z największych powiatów ziemskim w kraju. Tym samym zarządzamy też jedną z najdłuższych sieci dróg powiatowych w kraju. Powiatowy…

Zagospodarowanie przestrzenne

wydawanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji celu publicznego wydawanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie PZD.26.18.2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0005T w miejscowości Piotrkowice Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.18.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.18.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.18.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.18.2017