ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2018/2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2018/2019             INFORMATOR               Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Wrzosowa 44, 25-211 Kielce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45 e-mail: pzd@pzdkielce.pl   Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach będzie prowadzić…

Zamknięcie drogi powiatowej nr 0286T.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach zlecił wykonanie prac związanych z remontem nawierzchni na przejeździe kolejowym kat. “A” w km: 9,065 linii kolejowej nr 61 Kielce -Fasowskie. W związku z powyższymi pracami zostanie zamknięta całodobowo w dniach od 27.06.2016 r. godz. 0001 do dnia 01.07.2016 r. godz.…

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych, w tym 23 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz.…