Ogłoszenie PZD.N.18.2018

Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej  nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764”