Ogłoszenie PZD.PZ-3450/41/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/41/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 19 wrzesień 2014 9:40 Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego  w sezonie zimowym 2014/2015 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 10000 Mg. Ogłoszenie:                  …

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:30 Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik -Ciecierze -Szyszczyce -Suskrajowice -Kostera odcinek od km: 7+225 do km: 7+650 w m. Suskrajowice. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/43/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/43/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:40 Remont drogi powiatowej Nr 0408T Przegrody -Sarbice -Rogaczów odcinek w m.  Sarbice Drugie od km: 3+803 do km: 4+083. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/44/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/44/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:50 Remont drogi powiatowej Nr 0588T Podlesie-Psary-Łączna odcinek Wiącka przez wieś od km: 9+127 do km: 9+452. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/45/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/45/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 29 październik 2014 14:35 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T – ulica Bardzka w Łagowie Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/51/2014Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/51/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 14 listopad 2014 15:30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 15 październik 2014 20:00 Remont drogi powiatowej Nr 0488T Węgrzynów -Piaski -Strawczynek -Promnik odcinek w m. Strawczynek od km: 8+825 do km: 9+090 i od km: 9+675 do km: 10+020. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/46/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/46/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 15 październik 2014 20:40 Remont drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk Kościelny -Pępice -Cierchy -Smyków odcinek od km: 6+920 do km: 7+320 w m. Cierchy. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/47/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/47/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 29 październik 2014 12:50 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0468T Zaborowice -Mniów w miejscowości Mniów ul. Ekologiczna – etap I wykonanie odwodnienia Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/49/2014Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/49/2014Dokumentacja projektowa PZD.PZ-3450/49/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 14 listopad 2014 15:20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/50/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/50/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 29 październik 2014 12:50 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0328T Zagórze -Mójcza -Suków w miejscowości Mójcza na odc. od km: 1+546 do km: 1+896. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/50/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/50/2014Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/50/2014Dokumentacja projektowa PZD.PZ-3450/50/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 14 listopad 2014 15:25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 29 październik 2014 14:35 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0338T – ulica Bardzka w Łagowie Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/51/2014Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/51/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 14 listopad 2014 15:30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.