Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:30 Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik -Ciecierze -Szyszczyce -Suskrajowice -Kostera odcinek od km: 7+225 do km: 7+650 w m. Suskrajowice. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/43/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/43/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:40 Remont drogi powiatowej Nr 0408T Przegrody -Sarbice -Rogaczów odcinek w m.  Sarbice Drugie od km: 3+803 do km: 4+083. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/44/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/44/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:50 Remont drogi powiatowej Nr 0588T Podlesie-Psary-Łączna odcinek Wiącka przez wieś od km: 9+127 do km: 9+452. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/45/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/45/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 15 październik 2014 20:00 Remont drogi powiatowej Nr 0488T Węgrzynów -Piaski -Strawczynek -Promnik odcinek w m. Strawczynek od km: 8+825 do km: 9+090 i od km: 9+675 do km: 10+020. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/46/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/46/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o…

Przetargi do 30 000 euro

Ogłoszenie nr PZD.26.3.2017 Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi typu wywrotka związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego.