Ogłoszenie nr PZD.PZ-3450/27/2015

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0288T Laskowa -Kostomłoty Drugie -Kostomłoty Pierwsze – budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kostomłotach Pierwszych Ogłoszenie:            Ogłoszenie PZD.PZ-3450/27/2015 Załączniki:              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/27/2015                                Szczegółowa Specyfikacja…

Ogłoszenie nr PZD.PZ-3450/14/2015

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia -Wolica -Siedlce -Łukowa -Chmielowice odcinek od km: 10+718 do km: 10+872,30 oraz od km: 11+306,90 do km: 11+418 w miejscowości Chmielowice. Ogłoszenie:            Ogłoszenie PZD.PZ-3450/14/2015 Załączniki:              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/14/2015            …

Ogłoszenie nr PZD.PZ-3450/04/2015

Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb PZD w Kielcach w roku 2015 – z transportem do Obwodu Drogowego w Celinach, Łagowie i Stachurze. Ogłoszenie:            Ogłoszenie PZD.PZ-3450/4/2015 Załączniki:              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/N/4/2015 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 09 luty 2015 13:00…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/17/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/17/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 04 czerwiec 2014 11:40 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kieleckiego Ogłoszenie: Ogłoszenie Zmiana treści ogłoszenia do przetargu. Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 09 czerwiec 2014 9:10 Zmiana treści ogłoszenia do przetargu.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/19/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/19/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 16 czerwiec 2014 11:40 Remont drogi powiatowej Nr 0338T Łagów- Sędek- Wola Wąkopna w m. Łagów ul. Bardzka odcinek od km: 0+070 do km: 0+705. Ogłoszenie: Ogłoszenie Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 09 czerwiec 2014 9:10 Zmiana treści ogłoszenia do przetargu. Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek,…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/20/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/20/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 24 czerwiec 2014 13:00 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kieleckiego Ogłoszenie: Ogłoszenie Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 04 lipiec 2014 11:40 Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne PZD.PZ-3450/20/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/32/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/32/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 13 sierpień 2014 14:40 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka -Łopuszno -Mnin w miejscowości Łopuszno ul. Przedborska. Ogłoszenie: Ogłoszenie Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 14 sierpień 2014 15:20 Zmiana treści SIWZ PZD.PZ-3450/32/2014SIWZ PZD.PZ-3450/32/2014 po zmianach Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 26 sierpień…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/34/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/34/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 27 sierpień 2014 14:20 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka -Łopuszno -Mnin w miejscowości Łopuszno ul. Przedborska. Ogłoszenie: Ogłoszenie Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 17 wrzesień 2014 12:10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/41/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/41/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 19 wrzesień 2014 9:40 Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego  w sezonie zimowym 2014/2015 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 10000 Mg. Ogłoszenie:                  …

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:30 Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik -Ciecierze -Szyszczyce -Suskrajowice -Kostera odcinek od km: 7+225 do km: 7+650 w m. Suskrajowice. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/43/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/43/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.