Zamówienie nr PZD/N/36/2012

Zamówienie numer PZD/N/36/2012 Umieszczone przez Rafał Zajęcki Piątek 16 listopad 2012 13:10   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka -Fanisławice -Łopuszno -Jasień na odcinku w miejscowości Fanisławice od km: 2+372 do km: 2+687 oraz na odcinku Jasień-Rudniki od km: 14+295 do km: 14+895   Ogłoszenie: PZD/N/36/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/36/2012           …

Zamówienie nr PZD/N/37/2012

Zamówienie numer PZD/N/37/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek 20 listopad 2012 13:40   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk -Przyjmo od km: 0+115 do km: 0+500 wraz z budową chodnika w miejscowości Ćmińsk Kościelny   Ogłoszenie:    PZD/N/37/2012Załączniki:      SIWZ PZD/N/37/2012                      SST PZD/N/37/2012   Umieszczone…

Do progów unijnych

Zamówienie nr PZD/N/02/2017 Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego – 2017 rok. Zamówienie nr PZD/N/01/2017 Zakup paliw i artykułów pozapaliwowych do środków transportowo-sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w tym do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze.