Zamówienie nr PZD/N/11/2012

Zamówienie numer PZD/N/11/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 24 maj 2012  14:00   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0285T Micigózd -Podzamcze -Szczukowice wraz z budową chodników w miejscowościach Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie.   Ogłoszenie: PZD/N/11/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/11/20121                  Dokumentacja projektowa PZD/N/11/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N/12/2012

Zamówienie numer PZD/N/12/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 25 maj 2012  20:30   Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada -Szewce -Zagrody odcinek w m. Szewce od km: 3+243 do km: 4+108.    Ogłoszenie: PZD/N/12/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/12/2012                  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne PZD/N/12/2012    Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 5 maj…

Zamówienie nr PZD/N/13/2012

Zamówienie numer PZD/N/13/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 25 maj 2012  20:50   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka -Łagiewniki w miejscowości Radomice I odc. od km: 1+911 do km: 2+803.     Ogłoszenie: PZD/N/13/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/13/2012                  Dokumentacja projektowa PZD/N/13/2012         …

Zamówienie nr PZD/N/14/2012

Zamówienie numer PZD/N/14/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 31 maj 2012  14:45   Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne -Ciekoty -Św. Katarzyna na odcinku od km: 0+060 do km: 0+395 w miejscowości Mąchocice.   Ogłoszenie: PZD/N/14/2012 Załączniki:   SIWZ PZD/N/14/2012                  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne PZD/N/14/2012   Umieszczone…

Zamówienie nr PZD/N/15/2012

Zamówienie numer PZD/N/15/2012  Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 01 czerwiec 2012 21:30   Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0289T w miejscowości Tumlin Osowa odcinek od km: 0+200,00 do km: 1+802,06.   Ogłoszenie: PZD/N/15/2012Załączniki:  SIWZ PZD/N/15/2012                  Dokumentacja projektowa PZD/N/15/2012                 …

Zamówienie nr PZD/N16/2012

Zamówienie numer PZD/N/16/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 12 czerwiec 2012  15:30   Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.   Ogłoszenie: PZD/N/16/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/16/2012   Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 18 czerwiec 2012  14:45   Zapytania i odpowiedzi PZD/N/16/2012Zmiana treści SIWZ PZD/N/16/2012SIWZ –po zmianach PZD/N/16/2012   Umieszczone przez Rafał Zajęcki Czwartek,…

Zamówienie nr PZD/N/17/2012

amówienie numer PZD/N/17/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 19 czerwiec 2012 21:30   Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0365T Suków -Marzysz -Wojciechów odcinek w m. Suków.   Ogłoszenie: PZD/N/17/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/17/2012                  Dokumentacja projektowa PZD/N/17/2012                  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne…

zamówienie nr PZD/N/18/2012

Zamówienie numer PZD/N/18/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 19 czerwiec 2012 21:30   Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 0353T z drogą Nr 0355T w m. Pierzchnica i z drogą Nr 0022T w m. Drugnia.ETAP I – budowa chodników w m. Pierzchnica i w m. Drugnia.   Ogłoszenie: PZD/N/18/2012Załączniki:  SIWZ PZD/N/18/2012               …

Zamówienie nr PZD/N/19/2012

Zamówienie numer PZD/N/19/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 28 czerwiec 2012, 15:15   Remont drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny -Lechów odcinek od km: 0+000 do km: 1+210 oraz od km: 1+905 do km: 2+805 – ETAP I.   Ogłoszenie: PZD/N/19/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/19/2012                  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne PZD/N/19/2012  …

Zamówienie nr PZD/N/20/2012

Zamówienie numer PZD/N/20/2012 Umieszczone przez Rafał ZajęckiPiątek, 28 czerwiec 2012, 15:15   Remont drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagowska -Gęsice -Niwa odcinek od km: 6+220 do km: 7+620.   Ogłoszenie: PZD/N/20/2012Załączniki:   SIWZ PZD/N/20/2012                  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne PZD/N/20/2012      Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 02 sierpień 2012 …