Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2021/2022 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 10000 Mg

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl/