Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego wraz z transportem do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze (oraz ich baz)

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy/