Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku. Zadanie stanowi część Projektu p.n. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Prze­targ do­stęp­ny na plat­for­mie za­mó­wień pu­blicz­nych pod ad­re­sem https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl/