Inwestycje - Kanały Technologiczne

15.01.2019 r. Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 15.01.2019 r.   11.08.2017 r. Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 11.08.2017 r.   5 kwie­cień 2017 r. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0288T La­sko­wa –Ko­stom­ło­ty Pierw­sze na odc. od km: 0+300 do km: 2+600 ul. La­sko­wa w msc. Ko­stom­ło­ty Dru­gie, gm. Mie­dzia­na Gó­ra. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr…