Ogłoszenie PZD.N.42.2018

Prze­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0377T na dział­ce  nr 352 (ul. Per­ło­wa) z dro­gą gmin­ną nr 377004T na dział­ce nr 444 (ul. Bia­łe Za­głę­bie)  w msc. No­wi­ny