Zasdy wjazdu na Św. Krzyż

ZASADY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 0324T NA ODCINKU

ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Obowiązujące od 01.01.2014 r. 

I. Tabliczka do znaku drogowego B -1. 

Nie dotyczy:

– mieszkańców i gości klasztoru.

– pojazdów służb miejskich, powiatowych i ŚPN.

– osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

pielgrzymek autokarowych w czasie intensywnych opadów deszczu.

– zorganizowanych pielgrzymek autokarowych emerytów i rencistów.

– w niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy -wjazd do 7.00 do godz. 11.30, zjazd do godz. 14.00.

– w dni powszednie (maj, czerwiec, październik) -wjazd od godz. 16.30 do godz. 17.00, zjazd do godz. 18.30.

– posiadających zezwolenie z Powiatowego Zarządu Dróg.

– rowerzystów.

II. Zezwolenie czasowe i stałe z Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach dotyczy:

– zaprzęgów konnych.

– kolejki, dostawców.

– Obsługi Wieży Telewizyjnej.

– uczestników ślubów i chrztów.

– uczestników wydarzeń okolicznościowych o charakterze religijnym i kulturalnym -zezwolenia wydawane na wniosek 

  klasztoru.

III. Autokary zakaz parkowania (po zatrzymaniu i wyjściu pielgrzymów autokar ma zjechać na parking w Hucie Szklanej.

IV. Zaprzęgi konne mogą parkować tylko na małej pętli.

V. Przy wjeździe na teren dróg wewnętrznych użyczonych przez Świętokrzyski Park Narodowy obowiązuje znak D -40 “strefa zamieszkania” (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach).

VI. Jeżeli liczba pojazdów podczas mszy świętych przekroczy ilość miejsc parkingowych parkowanie na terenie klasztoru lub zjazd na parking w Hucie Szklanej.