Zagospodarowanie przestrzenne

  • wydawanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydawanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji celu publicznego
  • wydawanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego