Zamówienie nr PZD/WR/1/2013

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy PZD/WR/1/2013Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 18 listopad 2013 13:44 Remont drogi powiatowej nr 0322T Porąbki -Kakonin -Huta Szklana, etap II od km: 0+000 do km:0+280, od km: 10+110 do km: 10+580 i od km: 11+180 do km: 11+380. Ogłoszenie:                PZD/WR/1/2013

Z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy PZD/WR/5/2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów -Szałas -Odrowąż.