Ogłoszenie PZD.N.38.2018

Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 w przewidywanej ilości 9250 Mg