Ogłoszenie PZD.N.32.2018

Remont drogi powiatowej Nr 0324T Czaplów-Huta Nowa-Huta Stara-Św. Krzyż od km: 0+025 do km: 1+180 oraz od km: 0+025 do km: 3+160 rowy wraz z poboczami i przepustami zjazdowymi