Ogłoszenie PZD.N.23.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z przebudową tarczy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 – część II” realizowana w ramach zadania p.n.  „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z…

Ogłoszenie PZD.N.18.2018

Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej  nr 0351T w miejscowości Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764”