Ogłoszenie PZD.26.56.2017

Dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego do Obwodów Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze w przewidywanej ilości 5000 Mg

Ogłoszenie PZD.26.18.2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0005T w miejscowości Piotrkowice Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.18.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.18.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.18.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.18.2017