Ogłoszenie PZD.26.18.2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0005T w miejscowości Piotrkowice Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.18.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.18.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.18.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.18.2017

Ogłoszenie PZD.26.15.2017

Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla potrzeb PZD w Kielcach w roku 2017 – z transportem do Obwodu Drogowego w Celinach, Łagowie i Stachurze. Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.15.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.15.2017 Wyjaśnienie PZD.26.15.2017 Rysunek barier PZD.26.15.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.15.2017

Ogłoszenie PZD.26.16.2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0022T w miejscowości Drugnia   Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.16.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.16.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.16.2017   Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.16.2017

Ogłoszenie PZD.26.14.2017

Wycinka i sadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie powiatu  kieleckiego w 2017 roku Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.14.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.14.2017   Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.14.2017  

Ogłoszenie PZD.26.13.2017

Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno-Celiny-Głuchów-Rudki odcinek od km: 0+150 do km: 0+385 oraz od km: 1+450 do km: 1+705 Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.13.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.13.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.13.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.13.2017

Ogłoszenie PZD.26.12.2017

Remont drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa odcinek Ostrów przez wieś od km: 6+072 do km: 6+452   Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.12.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.12.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.12.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.12.2017  

Ogłoszenie PZD.26.9.2017

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 0584T w miejscowości Wzdół Rządowy w km 0+800 Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.9.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.9.2017                        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.9.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.9.2017

Ogłoszenie PZD.26.8.2017

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0463T w miejscowości Pieradła-ETAP II Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.8.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.8.2017        Szczegółowa Specyfikacja Techniczna PZD.26.8.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego PZD.26.8.2017

Ogłoszenie PZD.26.3.2017

Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi typu wywrotka związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego. Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.3.2017 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.3.2017                    

Ogłoszenie PZD.26.62.2016

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr  0374T w miejscowości Kowala Ogłoszenie:    Ogłoszenie PZD.26.62.2016 Załączniki:      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.26.62.2016                        Dokumentacja projektowa PZD.26.62.2016                        Szczegółowe Specyfikacje Techniczne PZD.26.62.2016 Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek 31 styczeń 2017 8:50…