Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:40 Remont drogi powiatowej Nr 0408T Przegrody -Sarbice -Rogaczów odcinek w m.  Sarbice Drugie od km: 3+803 do km: 4+083. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/44/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/44/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 14 październik 2014 17:50 Remont drogi powiatowej Nr 0588T Podlesie-Psary-Łączna odcinek Wiącka przez wieś od km: 9+127 do km: 9+452. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/45/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/45/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 15 październik 2014 20:00 Remont drogi powiatowej Nr 0488T Węgrzynów -Piaski -Strawczynek -Promnik odcinek w m. Strawczynek od km: 8+825 do km: 9+090 i od km: 9+675 do km: 10+020. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/46/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/46/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiWtorek, 15 październik 2014 20:40 Remont drogi powiatowej Nr 0469T Ćmińsk Kościelny -Pępice -Cierchy -Smyków odcinek od km: 6+920 do km: 7+320 w m. Cierchy. Ogłoszenie: Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZD.PZ-3450/47/2014 Szczegółowe Specyfikacje techniczne PZD.PZ-3450/47/2014 Umieszczone przez Rafał ZajęckiCzwartek, 23 październik 2014 14:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/17/2014

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/17/2014Umieszczone przez Rafał ZajęckiŚroda, 04 czerwiec 2014 11:40 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kieleckiego Ogłoszenie: Ogłoszenie Zmiana treści ogłoszenia do przetargu. Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSzczegółowe Specyfikacje techniczne Umieszczone przez Rafał ZajęckiPoniedziałek, 09 czerwiec 2014 9:10 Zmiana treści ogłoszenia do przetargu.

Przetargi do 30 000 euro

Ogłoszenie nr PZD.26.3.2017 Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi typu wywrotka związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego.