Plan postępowania przetargowego

ROK 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

 

ROK 2018

Plan Zamówień Publicznych w PZD na 2018r.

Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 1 z dnia 12.02.2018 r

Zmiany Planu Zamówień Publicznych dokonane Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2018 r.

 

ROK 2017

Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 1 z dnia 09.03.2017 r.

Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 2 z dnia 29.03.2017 r.

Zmiany Planu Postępowań Przetargowych dokonane Aneksem nr 3 z dnia 26.04.2017 r.