Uwaga - Radmice Drugie - Utrudnieniea

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 15.11.2016 r. na drodze powiatowej nr 0365T w m. Radomice Drugie wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. O Godz. 7.30 zostanie wprowadzony tymczasowy zakaz ruchu polegający na zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672.
Objazd został wytyczony po drogach powiatowych nr 0362T i 0353T. Schemat objazdu zamieszczono poniżej w formie graficznej.
Mieszkańcy z wyłączonego odcinka drogi w celu dojazdu do własnych posesji muszą okazać dokument tożsamości.
Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu przewidywany jest na dzień 15.11.2016 r. w godz. popołudniowych.

Prosimy o ostrożną jazdę na drodze, oraz dostosowanie się do wyznaczonego objazdu.